logo ug

Wójt Gminy Hajnówka informuje o możliwości składania deklaracji na grant w ramach planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Ankietę informacyjną należy złożyć do 22.09.2023 r. do godz. 15:30 ( pok. 32 sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka).

Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.

Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/ lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością.

Warunki realizacji projektu:

− pojemność magazynów energii elektrycznej/ ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ ciepła w urządzeniach OZE,

− energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

a) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

- magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,

- inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

b) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:

- zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych: dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia wynosi do 85 % z zastrzeżeniem:

Magazyn energii elektrycznej - cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Magazyn ciepła - cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./ buforu ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Link do ogłoszonego konkursu

  https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

 

Do pobrania:

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów energii (WORD 44KB)

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów ciepła (WORD 44KB)

 

 

alarm

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 17 września 2023 r., jednostki samorządu terytorialnego uruchomią na terenie województwa podlaskiego syreny alarmowe - sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.  Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

dyplom

18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy im. kpt. Ignacego GAZURKA

 

Szanowna Pani

Lucyna SMOKTUNOWlCZ

Wójt Gminy Hajnówka

Z ogromnym uznaniem pragnę złożyć na Pani ręce najserdeczniejsze podziękowania za pomoc i wsparcie okazane żołnierzom 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Jednocześnie przekazuję Pani i Pani podwładnym gorące życzenia Wielu sukcesów oraz łączę wyrazy szacunku wobec wykonywania obowiązków z godnym naśladowania poświęceniem i zaangażowaniem.

Niech Pani pracy zawsze towarzyszy życzliwość i zrozumienie społeczeństwa oraz osobista satysfakcja i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

oświetlenie

W dniu 13.09.2023 Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Panem Sebastianem Łukaszewiczem, umowę na dofinansowanie w kwocie przeszło 1,6 mln zł. projektu na "Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka". Wartość całego zadania to kwota ok. 1,9 mln zł. Wymienione zostaną 811 lamp na LED oraz zmieniony zostanie sposób sterowania.

narodowe_czytanie

Tradycją już jest, że Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz czyta w dniu Narodowego Czytania. Powieść Nad Niemnem została wybrana jakby dla naszego regionu. Nasz krajobraz, historia Podlasia, mogiły powstańców z 1863 roku, to wszystko współgra z powieścią. W Czytelni Miejskiej Biblioteki w Hajnówce można było też podziwiać wystawę malarstwa Daniela Gromackiego z cyklu ,,Niemen".

W dniu 09.09.2023 także w Szkole Podstawowej w Dubinach odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane wspólnie z GCK w Dubinach. Po tych przeczytanych fragmentach warto wrócić do całej powieści.