warsztaty

pogranicze z pasja loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

poczta polska

Poczta Polska S.A.

Region Sieci w Białymstoku

 

Nasz znak: RS.KS.522.16.2022

Data:  24 czerwca 2022 roku

Sprawa: likwidacja Agencji Pocztowej Dubiny.

pomoc_prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

granica polska-białoruś

Wprowadza się na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi.

debata PB

Debata "Obiekt Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska - potrzeby i oczekiwania mieszkańców tego regionu" za nami. Prowadzącą spotkanie była Pani Barbara Woszczenko Dyrektor GCK w Dubinach. Na fotorelacji uchwyciłam ważne plansze oraz "obraz" zaangażowania.