lolgo png

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (kol. Bokówka)

03-368

26.10.2022

7.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

producent bydła mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

konsultacje
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

dubicze osoczne

Wójt Gminy Hajnówka i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zapraszają na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Dubicze Osoczne.

kł żubr

Koło Łowieckie "ŻUBR" w Hajnówce przedstawia PLAN polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022-2023.