zapytanie

logs

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Orzeszkowie (Etap I)”.

 

jurgiel

Szanowni Państwo,

w związku z planowanymi na dzień 4 kwietnia 2024 r. protestami rolników pod siedzibą mojego Biura Poselskiego przesyłam

ustron

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą dotyczącą zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów gminnych, jaka przeprowadzana jest w gminie Ustroń.

pies

Od 8 kwietnia 2024r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie zabiegu znakowania psów oraz sterylizacji/kastracji kotów i psów, których właściciel zamieszkuje na terenie Gminy Hajnówka. Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2024 roku”

czyste powietrze

baner cp

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.