kiermasz

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA zapraszają na  kiermasz, który odbędzie się w tę niedzielę (07.08.2022).

samorzad odnowa

Prezes Stowarzyszenia
OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Ociepa


Warszawa, 1.07.2022 r.

Szanowna Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka

Szanowna Pani Wójt,

dziękuję za udział w konferencji programowej „Samorząd OdNowa", która odbyła się 20 czerwca w budynku Sejmu RP. Wysoka frekwencja, udział najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i przeprowadzone w czterech panelach debaty potwierdzają silną potrzebę synergii rządu i samorządu. Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie tak dużego organizmu jakim jest Polska, bez dobrej współpracy rządowo-samorządowej. Tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele rozwojowe. Jednocześnie mam świadomość, że wśród samorządowców i oddanych działaczy społecznych musi być silne poczucie i przekonanie, że na władzę centralną można liczyć.

DDP Nowoberezowo

 W Domu Dziennego Pobytu, w ramach promocji zdrowia i sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku, uczestnicy zaczęli swój dzień od rehabilitacji.

nic się nie marnuje

W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.

kiermasz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu Produktów Lokalnych Regionu Puszczy Białowieskiej, którego organizatorem jest Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Mając na względzie bogactwo i różnorodność naszych produktów regionalnych, chcielibyśmy aby odwiedzający nas licznie turyści poznali naszą niezwykłą kuchnie i rękodzieło ludowe.