logo pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (nr nieparzyste od 79 do 99 oraz nr parzyste od 90 do 110), kol. Olszyna (posesja nr 99), kol. Sosnówka (posesja nr 49)

03-370

15.09.2022

7.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

pkp

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami wymiany  nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 127,332 linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka w ciągu drogi Nowosady – Sobolewo nr 108539B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

alarm

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 września 2022 r. na terenie województwa uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Poseł Rzeczpospolitej Polskiej - Jarosław Zieliński przesyła list okolicznościowy z okazji Święta Wojska Polskiego

szkolenia dla KGW

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi