dotacja osp

W dniu 26 października 2022 roku w remizie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie obyło się przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszkowo.

polityka senioralna

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

logo ugh

Szanowni mieszkańcy !!!

 

W naszym regionie pojawiły się osoby, które zbierają ankiety na temat zainteresowania zakupem drewna opałowego.

W chwili obecnej Gmina Hajnówka nie prowadzi żadnych badań ankietowych w w/w sprawie. Osoby rozprowadzające ankiety nie są pracownikami Urzędu Gminy i nie są upoważnione do zbierania ankiet w imieniu Gminy Hajnówka.

Proszę pamiętać, że ankiety, pomimo, że są anonimowe, są w jakimś celu zbierane w naszym regionie. Proszę o ostrożność.

                                                                  Lucyna Smoktunowicz

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

lolgo png

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (kol. Bokówka)

03-368

26.10.2022

7.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

producent bydła mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.