PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny wznowiło wysyłkę faktur do klientów objętych migracją

PGNiG Obrót Detaliczny zakończyło w kolejnych województwach kluczowy etap migracji danych do nowego systemu bilingowego i wznowiło wysyłkę faktur do tych klientów, którzy w związku z prowadzonymi pracami nie otrzymali ich w terminie. Już niebawem dokumenty rozliczeniowe trafią do odbiorców z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Przesunięcie terminu dostarczenia faktur nie wpłynie w żaden sposób na wysokość rachunków.

logo ug

Hajnówka, dnia 29 września 2022r.

KOMUNIKAT

 

            W związku trudną sytuacją energetyczną w kraju Rząd RP wprowadza program tzw. „Tarczy solidarnościowej”, który zobowiązuje między innymi administrację rządową i samorządową do zmniejszenia zużycia prądu o 10% od 1 października 2022 r.

pomoc prawna

Na terenie Powiatu działają przez cały 2022 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

szepietowo targi

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza na Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”. Wydarzenie odbędzie się 8-9 października 2022 r. na terenach wystawowych PODR Szepietowo.

warsztat

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie pt. „Wizja i cele zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa” organizowanym w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.