piesek

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

Informuje, że :

ZNALEZIONO PSA !!!

Poszukiwany właściciel !!!

logo LP

Podziękowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dla Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz za społeczną działalność w Radzie Naukowo - Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska.

węgiel

Informuje się, że od dnia 5.12.2022r. gmina rozpoczyna sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na rok 2022.

dodatek elektryczny

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.