węgiel

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że do dnia 30.12.2022r. można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na rok 2022.

rolnicy

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom naszych lokalnych producentów przygotowało specjalną ofertę stanowisk handlowych na Targowisku

zima

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przekazuje Informację o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie zimowym 2022 / 2023

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w dniu 17.10.2022 roku.

Zimowe utrzymanie dróg to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego opadami śniegu oraz śliskością zimową. W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych utrzymanie standardów docelowych może okazać się nie wykonalne i powodować drożność jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek.

akademia samorządu

Zapraszamy młodzież Państwa Gminy/Powiatu do udziału w kolejnej edycji Projektu Akademia Samorządu. Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy oraz budowanie relacji uczestników z instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (decydentami) w odniesieniu do gospodarki, samorządu, edukacji, kultury oraz sportu i kultury fizycznej w mediach, samorządzie oraz polityce. 

konkurs - wolontariat

Białostockie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”.