płatności bezotówkowe plakat

W kasie Urzędu Gminy Hajnówka można już dokonywać płatności kartą płatniczą oraz telefonem komórkowym. Taka możliwość zaistniała po przystąpieniu do projektu, realizowanego w ramach rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju.

Wszelkie koszty związane z obsługą płatności, zarówno po stronie klienta jak i urzędu ponosi ministerstwo.