SZTANDAR DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W HAJNÓWCE

Zbiórka środków na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.

Wszystkie osoby chcące wspomóc ufundowanie sztandaru Aresztu Śledczego w Hajnówce prosimy o przekazywanie środków na:

Konto Społecznego Komitetu ufundowania sztandaru
Aresztu Śledczego w Hajnówce

BS Hajnówka 46 8071 0006 0003 4005 2000 0080

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.