Informuje się, że od dnia 5.12.2022r. gmina rozpoczyna sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na rok 2022.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  1. osoba, której wypłacono dodatek węglowy,
  2. osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonała zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku.

 

Warunkiem zakupu węgla jest:

  • złożenie w Urzędzie Gminy Hajnówka wniosku o zakup preferencyjny węgla,
  • weryfikacja wniosku w Urzędzie Gminy pod kątem wypłaty dodatku węglowego,
  • dokonanie opłaty za zakup węgla w wysokości 1900,00 zł brutto za 1 tonę węgla,(płatność kartą, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem bankowym na konto PKO BP Oddział Hajnówka nr 22 1020 1332 0000 1002 0037 4801). W przypadku dokonania płatności przelewem należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu,
  • odebranie w Urzędzie Gminy poświadczenia o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, które łącznie z opłaconą fakturą  jest warunkiem wydania węgla w PUK,
  • odbiór węgla luzem w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów PUK w Hajnówce ul. Szosa Kleszczelowska 35. własnym transportem kupującego lub transportem wynajętym z PUK za cenę 150 zł/ tonę – dowóz do gospodarstwa na terenie Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka