Drukuj

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

 

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku:

 

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

 

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowe ARiMR.

                                                                                                                                       Wójt Gminy Hajnówka

 

Więcej informacji:   https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021