Szanowna/y Pani/e Wójcie!

W związku ze zbliżającym się Dniem Samorządu Terytorialnego, ustanowionym jako upamiętnienie rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku, składamy na Pana ręce wszystkim Pracownikom Samorządowym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za pracę na rzecz lokalnych społeczności, za kreatywne pomysły i codzienne zaangażowanie.Ze swojej strony deklarujemy wolę współpracy. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o przekazywanie nam, w miarę możliwości, informacji o pracach Państwa samorządu, o problemach, które wspólnie możemy rozwiązywać, a także o wydarzeniach lokalnych umożliwiających spotkania wpływające na budowanie dobrych relacji z członkami Państwa wspólnoty samorządowej.

Z wyrazami szacunku,

Marek Sakowicz
Łukasz Nazarko
pełnomocnicy ds. tworzenia regionalnych struktur
Partii Polska 2050 Szymona Hołowni

 

PL2050 Dzień Samorządowca Wójt