Drukuj

logo

 

Dnia 27 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Hajnówka sygnowała umowę o dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu".

W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie infrastruktura przystosowana do świadczenia usług na rzecz osób w wieku senioralnym,  które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego nie są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. W oparciu o wykonaną infrastrukturę działalność w zakresie usług opiekuńczych prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Docelowo swą działalność Dzienny Dom Pobytu rozpocznie w 2022 roku. Głównym celem jaki stawiamy sobie w związku z jego powołaniem jest wydłużenie funkcjonowania naszych seniorów w lokalnej społeczności.

Dofinansowanie pozyskane na rzecz inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło  539 682,52 złote.

 

podpisanie umowy

podpisanie umowy2