polski ład

Zapowiadają się kolejne inwestycje na terenie Gminy Hajnówka.

inwestycje 2022-07

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

  1. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka’’, została wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepompowni na ul. Łąkowej, trwają prace przy korytowaniu pod podbudowę drogi. Wartość inwestycji 6475150,50zł

dotacja

2 czerwca 2022r. to w historii Gminy Hajnówka niezwykle dobry dzień. W tym dniu Wójt Gminy Hajnówka odebrała Promesy na inwestycje drogowe. Pomoc udzielona przez Województwo w kwocie 62 tys. zł. zostanie przeznaczona na zwalczanie negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego. Umowa na  dotację celową została podpisana przez Wójt Lucynę Smoktunowicz w dniu 10 czerwca.  Zostaną odremontowane drogi, którymi poruszały się ciężkie pojazdy wojskowe i straży granicznej.

program inwestycji strrategicznych
Mamy 11 056 530,89 zł. na inwestycje w Gminie Hajnówka.

droga lipiny-dubiny

Dnia 19 kwietnia 2022r. ruszyły prace na drodze Lipiny-Dubiny. Przekazanie terenu dla wykonawcy odbyło się 30 marca. Pierwsze prace dotyczą budowy kanalizacji deszczowej i ściekowej oraz przebudowy istniejącej przepompowni kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi ok. 6,5 mln zł. Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ok. 6,2 mln zł.