rpoz

W Gminie Hajnówka z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wsparcie otrzymały cztery inwestycje w naszych parafiach.

fotowoltaika

pow

Ruszyły prace przy Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna Wieś otrzymaliśmy wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby CEE. Umowa została podpisana 31 maja z firmą Agrosolar, a zadanie ma być wykonane do końca września.

modernizacja

W ramach inwestycji "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" będą prowadzone dalsze prace. Została wyłoniona firma, która usunie darninę z poboczy dróg wyasfaltowanych i uzupełni je żwirem drogowym. Koszt zadania to kwota ok. 160 tysięcy zł. Prace potrwają do 31 lipca 2023r.

dotacja

Szkoła Podstawowa w Dubinach zmienia się z dnia na dzień. W dniu 19 czerwca 2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na dotację celową w wysokości 80 tyś. zł. z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). W V Edycji "Posiłek w szkole i w domu" otrzymało wsparcie 14 gmin naszego województwa, w tym nasza.

altanka

Zakończono budowę altanki przy świetlicy wiejskiej w Trywieży. Przy okazji wykonano renowację ławek dookoła placu przed świetlicą.  Prace wykonała brygada remontowo-budowlana Urzędu Gminy Hajnówka ze środków własnych Gminy Hajnówka i Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.