W dniu 21.03.2023r. został przekazany plac budowy do realizacji zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie na Centrum Aktywności Wiejskiej". Wartość zadania po przetargu to kwota 797 902,82zł plus koszty nadzoru budowlanego. Gmina Hajnówka otrzymała na ten cel kwotę 711.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja Trzecia PGR.

 nowoberezowo

Tab Fu Pol Lad Gm Hajn pokotlowniPGR