parafia

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont stolarki okiennej w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach”.

inwestycje

inwestycje2023 10

Gmina Hajnówka informuje, iż zakończyła realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach” współfinansowane przy pomocy środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Wartość zadania 52 675,00 zł z czego kwota pomocy 26 200,00 zł.

logo ugh

W dniu 8 września 2023 roku Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. na „Remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie – II etap”.

Zakres umowy obejmuje remont drogi gminnej o długości 0,77 km.

rpoz

W Gminie Hajnówka z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wsparcie otrzymały cztery inwestycje w naszych parafiach.

logo ugh

            Z radością informujemy, że wniosek na remont drogi gminnej nr 108586B od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie3 – II etap”  znalazł się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na remonty 2023 r.). Na realizację inwestycji Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 172 629,72 zł.