W dniu 07 grudnia 2022r. w związku z zakończoną realizacją inwestycji "Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka" nastąpił odbiór placu budowy.

Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz powołała komisję odbioru zadania. Odbyło się uroczyste otwarcie drogi z symbolicznym przecięciem biało-czerwonej wstęgi. Wśród zgromadzonych osób na drodze Lipiny - Dubiny pojawił się Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, natomiast Poseł Jarosław Zieliński przekazał list z podziękowaniami. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z Gminą Hajnówka oraz Nadleśnictwa Hajnówka. W otwarciu drogi uczestniczyli też przedstawiciele Rady Gminy Hajnówka w osobach Przewodniczącego Jarosława Kota, Moniki Skiepko i Katarzyny Jakubowskiej oraz sołtysi Olimpia Bołtromiuk i Grażyna Sacharczuk. Nowo-otwartą drogę wyświęcili zaproszeni duchowni: Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce ks. Zbigniew Niemyjski oraz ks. Marek Litwiniuk Wikariusz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Dubinach.

Inwestycja została zrealizowana ze środków pozyskanych przez Gminę w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ok. 6,2 mln zł. Na dzień dzisiejszy całość poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji to kwota przeszło 7 mln. zł.

 

20221206 list