Drukuj

2 czerwca 2022r. to w historii Gminy Hajnówka niezwykle dobry dzień. W tym dniu Wójt Gminy Hajnówka odebrała Promesy na inwestycje drogowe. Pomoc udzielona przez Województwo w kwocie 62 tys. zł. zostanie przeznaczona na zwalczanie negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego. Umowa na  dotację celową została podpisana przez Wójt Lucynę Smoktunowicz w dniu 10 czerwca.  Zostaną odremontowane drogi, którymi poruszały się ciężkie pojazdy wojskowe i straży granicznej.

Przyznane środki z II Edycji Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, ponad 11 milionów zł., przeznaczone zostaną natomiast zgodnie ze złożonymi projektami o dofinansowanie. Nie ma możliwości przesunięcia środków na inne inwestycje niż wykazane, ani zmiany sposobu realizacji zadania. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez  Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to dofinansowanie bezzwrotne. W planach jest modernizacja ok. 18 km dróg gminnych. Ze względów proceduralnych i konieczności dostosowania dróg do  potrzeb planowanych inwestycji, zadania te będą realizowane w 2023r. Należy nadmienić, iż z własnych środków Gmina mogła realizować inwestycje jedynie na ok. 1,5 mln zł. w roku.

 

Środki 6 781 530,89zł. zostaną przeznaczone na Modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka. W tym projekcie planowane są do modernizacji:

 

Drugi projekt otrzymał dofinansowanie 4 275 000,00 zł. i dotyczył Rozbudowy i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka:

 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż Gmina Hajnówka realizuje w chwili obecnej inwestycję z dofinansowania Polski Ład. W  I Edycji otrzymaliśmy ok. 6,2 mln na rozbudowę drogi Lipiny - Dubiny i kwotę 1,2 mln na inwestycje wodno-kanalizacyjne.