Drukuj

komunikacja drogi mapa

Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym:

Zarządcą tych dróg jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podległy pod Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Stan dróg jest niezadowalający. Wymagają one napraw i remontów. Zaznaczone one są na mapie nr 3 kolorem czerwonym oraz przedstawione na mapie nr 2.


Drugą kategorię dróg na terenie Gminy Hajnówka stanowią drogi będące własnością Starostwa Hajnowskiego w Hajnówce. W większości mają one nawierzchnię asfaltową. Są to drogi: