upał
Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 14.08.2023
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Upał

 Obszar

województwo podlaskie
powiaty: białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski

 

Sytuacja meteorologiczna

W wielu miejscach temperatura powietrza wynosi już 27°C, 28°C i w ciągu najbliższych dwóch godzin przeważnie osiągnie lub przekroczy 30°C. Prognozowana temperatura maksymalna na dzisiaj od 29°C do 31°C.

 Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

piknik charytatywny

Zapraszamy na

Piknik Charytatywny

 

22 lipca 2023r. godz. 16:00

Lipiny Plac przy świetlicy

dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

pwik

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz.0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi- końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody.

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta, przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

pwik

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 16.06.2023r. w godz.0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi - montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody.

Podkategorie