omacnica

Tadeusz Szymańczak wspólnie z dr Romanem Warzecha rozpoczęli jak co roku monitorowanie Omacnicy Prosowianki, bardzo groźnego szkodnika w uprawie kukurydzy. Panowie przygotowują metody ograniczania i zwalczania tego patogena,

DDP Nowoberezowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oferuje dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówkę tę stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

od kleszczowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Dgc. Adama Dowgirda 9      

NIP 543-17-71-354, Reg. 050582500
tel. 85 682 92 31                                                                             

Hajnówka, 01.06.2022 r.

 

Bezpłatny Program szczepień przeciwko
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) w hajnowskim Szpitalu.

Pragniemy niniejszym poinformować, iż hajnowski Szpital został partnerem projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób od kleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Program szczepień skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, należących do grup ryzyka zachorowania w związku z wykonywaną pracą w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa. Program obejmuje bezpłatne szczepienia, kwalifikację lekarską do szczepienia i kampanię edukacyjną na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze.

Szczepienia będą wykonywane w okresie od lipca 2022 r. do września 2023 r. w Poradni Ogólnej Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce (ul. Piłsudskiego) oraz Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi i Narewce

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 85 682 90 42 (w godzinach 8.00-15.00) lub pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiat hajnowski jest obszarem endemicznym występowania chorób od kleszczowych o największym w skali całego kraju wskaźniku zapadalności.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z poważnymi powikłaniami neurologicznymi, może nawet prowadzić do zgonu. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza. Do zakażenia dochodzi w pierwszych minutach od ukłucia przez kleszcza, dlatego jego usunięcie nie zapobiega KZM. Dlatego też szczepienia ochronne w tym zakresie powinny być propagowane jako standardowe postępowanie profilaktyczno - prozdrowotne u wszystkich osób aktywnych zawodowo należących do grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności.

zupa pokrzywowa

Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób starszych. Placówka jest miejscem dla emerytów i rencistów. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 60 rok życia oraz zachowana sprawność psychiczna do samodzielnego funkcjonowania. Uczestnik może poruszać się przy pomocy drobnego sprzętu wspomagającego sprawność fizyczną (np. kula łokciowa, laska).

DDP Nowoberezowo

9 maja 2022 r. to data, która niewątpliwie zapisze się w historii Gminy Hajnówka. Właśnie dziś miały miejsce pierwsze zajęcia w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie. Powstanie tej placówki stanowi ważny krok w działaniach Gminy, a zarazem jest ukłonem w stronę jej mieszkańców. Ośrodek, który z dniem dzisiejszym rozpoczyna funkcjonowanie, zapewni swoim podopiecznym  nie tylko fachową pomoc specjalistów, ale też ich aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Będzie to zatem miejsce, w którym osoby niesamodzielne znajdą faktyczne wsparcie w codziennej egzystencji.

Podkategorie