Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną

tel. 604 441 454, 698 068 518, 604 279 575

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

tel. 606 996 889

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

 

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych, osób w poczekalni!!!

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
  • Nie zbliżaj się do osób chorych.

koronawirus550

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualnosci

 

 

 

 

Hajnówka, dnia 03.03.2020r.

HDM.4450.4.2020

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, informuje, iż w ramach profilaktyki grypy oraz zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, należy podjąć dodatkowe starania dotyczące zapewnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych podstawowego wyposażenia w środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w celu umożliwienia prawidłowego postępowania w dbałości o higienę rąk.

         INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

 

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).