W Trosce o Zdrowie Nas Wszystkich!

 

Pod takim hasłem rozpoczęliśmy społeczną akcję szycia maseczek, jak się okazuje towaru deficytowego. Inicjatywę podjęła Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz i zaangażowała w jej realizację pracowników podległych jednostek tj. GCK oraz Szkoły Podstawowej w Dubinach. W akcję z ogromnym zaangażowaniem przyłączyła się radna Alina Woroniecka. Materiał do szycia maseczek został przekazany z Aresztu Śledczego w Hajnówce, a dostarczył go nam do Gminnego Centrum Kultury osobiście dyrektor ppłk Roman Paszko. Należy wspomnieć, iż materiał został zakupiony przez Gminę, a dobrym duchem tego zakupu okazał się Burmistrz Miasta Hajnówka.

Umiemy się jednoczyć w trudnych dla nas momentach. Przykład? Otrzymaliśmy też sprzęt, na którym pracujemy, dziękujemy Pani Walentynie Biryłko oraz Aleksandrowi Romaniukowi.Ponadto dziękujemy też wszystkim zaangażowanym w tę akcję i zapraszamy chętnych.