31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:

Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

   

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planujemy kupić: 

 • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
 • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
 • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
 • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
 • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
 • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

 

HAJNÓWKA I OKOLICE

 

Licytacje na allegro https://allegro.pl/uzytkownik/lubowicka1989

Wpłaty na skarbonkę https://eskarbonka.wosp.org.pl/jnjan2

Wrzutki do puszki stacjonarnej (kwestowanie do puszek na terenie Hajnówka, Białowieży i Narewki od 8:00 do 20:00 - szukajcie naszych wspaniałych wolontariuszy):

 • PUNKT INFORMACYJNY W HOLU STAROSTWA POWIATOWEGO
 • BIBLIOTEKA MIEJSKA W HAJNÓWCE
 • SIŁOWNIA ENDORFINA HAJNÓWKA
 • SZKOŁA NAREWKA

 

HAJNOWSKI DOM KULTURY:

 • 10:00 - Kiermasz ciast, gadżetów, FOTO - ramka
 • 10:00 - pokaz wozów strażackich OSP Mochnate i Nowokornino
 • 10:00 - Filmy dla dzieci
 • 12:00 - Film - „ A oni grzeszą dalej dobry Boże " (komedia francuska) od Gatek Film
 • 12:00 -18:00 Escape room - pokój zagadek
 • 15:00 - Stand up - tylko dla dorosłych
 • 18:00 - 21:00 Potańcówka WOŚP - gra Dj SAQoś

 

Tu też grają:

 • 11:00 - Spacer grupy Nordic Walking (spod Parku Wodnego)
 • 11:00 - Start biegu Hajnówka Biega dla WOŚP (spod HDK)
 • 12:00 - Morsowanie grupy Hajnówka Morsuje
 • 20:00 - Światełko do nieba (zimne ognie)