Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oferuje dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówkę tę stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

  Dom Dziennego Pobytu zapewnia:

 

Jak otrzymać miejsce w DDP?

  1. Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce i wyraź swą chęć uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dom.
  2. Przedstaw zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
  3. Czekaj na wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w twoim miejscu zamieszkania – ma na celu zbadanie twojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej.
  4. Czekaj na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Z usług Domu mogą korzystać:

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka pok. 38, 46 tel. 85 306 78 30, 85 306 78 31

 

Relacja TV Podlasie : https://www.facebook.com/lucyna.grygoruksmoktunowicz/posts/pfbid02U9faVry1XfPy7BcxQDGUmPHHFT14AuqF2gUrH1cdcYecG1d48kxWKvgS2HUBZnHYl