Ochotnicza Straż Pożarne w Orzeszkowie pozyskała nowy samochód bojowy. Samochody jakimi dysponuje OSP w Orzeszkowie są już wiekowe i ulegają częstym awariom. Nowy średni samochód gaśniczy Renault GBA 4,5/36,8 z napędem uterenowionym 4×4 będzie służył jednostce OSP w Orzeszkowie podnosząc jej zdolność operacyjną zapewniającą profesjonalną ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Hajnówka jak i powiatu hajnowskiego. Zabudowę wykonała firma Stolarczyk.
 
Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki pozyskaniu środków finansowych z różnych źródeł:
  • środki własne Urzędu Gminy w Hajnówce,
  • dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych),
  • środki z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-1 uroczyste przekazanie pojazdu nastąpi w najbliższym możliwym terminie po ustaniu pandemii.
 
 
 
straz