Szanowni Państwo,

informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy. Ustawa o dodatku węglowym wprowadza rozwiązania, które umożliwią dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

 

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie ma żadnych kryteriów dochodowych.

Pamiętaj: ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 17 sierpnia  2022 r. do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. będzie można złożyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. A Zina 1 pok.38,46,47 .

 

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku  w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowym.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 85 306-78-30 / 85 306-78-31 / 85 306-78-32  w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Strona rządowa o dodatku węglowym, na której można pobrać aktualny wniosek