Podziękowanie Pani Wójt Gminy Hajnówka i pracownikom Urzędu Gminy w Hajnówce za udzielenie wsparcia finansowego w zakupie sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania Amandy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce

Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" wyrażają serdeczne podziękowania za wzięcie  udziału w XXXVIII Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Podziękowanie

Pani Lucynie Smoktunowicz

Wójt Gminy Hajnówka

za życzliwość, wsparcie i wspólną zabawę podczas IX Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych

"Hajnowskie Prezentacje Artystyczne"

Hajnówka 2019