koncert

Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", Wójt Gminy Hajnówka i Gminne Centrum Kultury w Dubinach zapraszają na koncert chórów w ramach XXXIX Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

 

Zaproszenie na koncert chórów Nowoberezowo 002

bitwa

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć oraz Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko, Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej, Dziekana Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisława Gniedziejko, Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosława Ciuchnę, a także wszystkich współorganizatorów (Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej) serdecznie zapraszam do udziału w obchodach 100-lecia Bitwy Niemeńskiej, które odbędą się 13 września 2020 roku (rozpoczęcie uroczystości o godz. 9.30 w Sokółce).

W tym roku festiwal zmienił aurę z wiosennej na jesienną. Jednak nie zmienił swojego wyjątkowego klimatu, przepełnionego duchowością wyjątkowego cerkiewnego śpiewu, nawet mimo trudności organizacyjnych wywołanych epidemią.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w czasie tegorocznej edycji Festiwalu wystąpią głównie chóry z Polski (ok.12), chociaż mogą być też niespodzianki… Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17-18 września od godz. 16.00. Wstęp na przesłuchania jest bezpłatny. Planowane są  koncerty towarzyszące, wystawy oraz seminarium.

rzywuc

Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, kolejna odsłona festynów odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

To już będzie 12 edycja białoruskich festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez 11 lat Muzeum zorganizowało już 70 takich festynów. Mieszkańcy siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny.

woda

Szanowni Państwo,

w imieniu wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego zapraszam do wzięcia udziału w "Pielgrzymce parlamentarzystów, pracowników administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie", która odbędzie się 13 września br.

Podkategorie