logo czyste powietrze

Od 21.10.2020 r. możliwe jest uzyskanie wyższego dofinansowania w programie „Czyste powietrze” dla osób o niższych dochodach.   Aby otrzymać wyższą dotację, aż do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji, polegającej na wymianie pieca i termomodernizacji domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. O tego typu dofinansowanie wystąpić mogą osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację maksymalnie 37 tys. zł.

Przypominamy, że osoby z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).

Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

 

W celu ułatwienia korzystania z programu przygotowano również kilka udogodnień dla beneficjentów, a mianowicie:

 • kalkulator dotacji (dostępny na: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji), który pozwala wyliczyć wielkość dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania
 • możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy (po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z uzasadnieniem)
 • nową listę urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” (dostępna na: www.lista-zum.ios.edu.pl)

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce. Pomożemy we wszelkich formalnościach – od założenia konta w programie, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i jego późniejsze rozliczenie. Bezpłatnie, sprawnie i efektywnie.

 

Dla zainteresowanych podajemy nasze dane kontaktowe:

Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 a (godziny pracy, dni robocze 7.30 – 15.30), tel. 85 682 2169

czyste powietrze

czarny pies

Urząd Gminy Hajnówka poszukuje właściciela lub nowego domu dla psa przebywającego w Borysówce. Piesek jest średniej wielkości kundelkiem o długiej czarnej sierści oraz przyjaznym usposobieniu. Właściciela, każdą osobę która rozpoznaje psa i może pomóc w ustaleniu właściciela oraz osoby zainteresowane stworzeniem mu domu prosimy o kontakt:       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,    telefon : 85-682-25-00 wew. 22 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

pies20201029

 

samochód strażacki
 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

        OSP Orzeszkowo

        Orzeszkowo 25

        17-200 Hajnówka

 

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

       Samochód specjalny pożarniczy:

 • Marka i model pojazdu: Jelcz 005 ( na podwoziu Star 244) ,
 • Nr rejestracyjny: BHA AJ 84,
 • Rok produkcji: 1989,
 • Wóz w podziale bojowym
 • Ubezpieczenie do 19.03.2021
 • Przegląd do 09.01.2021
 1. Samochód można oglądać w remizie OSP Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka po uprzednim  uzgodnieniu z Wiceprezes –Naczelnik Paweł Czurak telefonicznym pod nr. +48 796 202 035
 2. Szacowana wartość samochodu wynosi 21 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zero złotych).
 3. Ofertę zakupu samochodu w formie papierowej należy przesłać do: 

 OSP Orzeszkowo;  Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
 • odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
 • odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 • Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.
 • Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.
 • Zakupiony towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 1. Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r. o godz.12.00.
 2. Oferta zakupu powinna zawierać proponowaną cenę zakupu, imię i nazwisko, adres, oraz numer telefonu osoby bądź firmy składającej ofertę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
 4. Kryterium wyboru 100% cena
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 1. Sprawę prowadzi Prezes OSP Orzeszkowo Marzena Iwaniuk, tel. +48 600 717 663 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy

 

 

 

 

pgnig

Informacja prasowa

Warszawa,  19 października 2020r.

PGNiG wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Od 16  października  br. konsultanci PGNiG Obrót Detaliczny wspierają obsługę telefoniczną osób kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS). To odpowiedź  na potrzeby     Polaków związane z uzyskaniem praktycznych porad dotyczących COVID - 19.

– Nasze zaangażowanie stanowi dowód społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej PGNiG, dziękuję naszym pracownikom, którzy bez wahania są gotowi nieść pomoc w tej szczególnej sytuacji. To przykład dobrej współpracy, która będzie stanowiła realną pomoc dla wielu Polaków. Co warto podkreślić, proces wsparcia obsługi telefonicznej dla osób kontaktujących się z GIS został uruchomiony w ciągu 24 godzin – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Przedstawiciele PGNiG Obrót Detaliczny będą udzielali porad w oparciu o materiały i skrypty przekazane przez GIS. Konsultanci odpowiedzą na pytania związane m.in. z diagnostyką, kwarantanną, świadczeniami zdrowotnymi, zasiłkami, leczeniem szpitalnym, testami, receptami oraz aplikacją ProteGO Safe (program do monitorowania kontaktów społecznych, wspierający walkę z koronawirusem) .

– Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników udało nam się po raz kolejny szybko zapewnić niezbędne wsparcie dla państwowej instytucji. Co najważniejsze – dzieje się to bez uszczerbku dla obsługi naszych Klientów, którzy systematycznie od kilku miesięcy przenoszą swoją aktywność do elektronicznych kanałów obsługi – podkreślił Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Pracownicy PGNiG zapewniali już podobną pomoc w marcu i kwietniu tego roku, kiedy wspierali  infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP). Otrzymali za to podziękowanie od ówczesnego Prezesa NFZ, a obecnego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

***PGNiG Obrót Detaliczny  sp.  z  o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

logp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Trywieża

03-50

27.10.2020

8.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991