euroregion

W dniu 28 lipca 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego członkiem jest Gmina Hajnówka. W porządku obrad znalazły się sprawozdania: z działalności, oraz finansowe za 2019r. Gmina Hajnówka w 2019r. korzystała ze wsparcia Stowarzyszenia w ramach udziału w realizowanych projektach.

lgd

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” zapraszamy do zapisywania się na wyjazd studyjny do Portugalii!

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

las

Hajnówka, dnia 27 lipca 2020r.

IP.6162.1.2020 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 

      Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

od dnia 30 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.

BORYSÓWKA

INFORMACJA!!!

 

W dniu 24.07.2020r. (piątek) o godz. 18.00 na terenie świetlicy wiejskiej w Borysówce (altana) odbędzie się spotkanie z Wójt Gminy Hajnówka wraz z przedstawicielami służb mundurowych.