Drukuj

Dnia 16 stycznia o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach miało miejsce spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące otwartego naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 

 

Gmina Hajnówka