Dnia 21 kwietnia 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Browsk odbyło się spotkanie terenowe z inicjatywy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pana Andrzeja Józefa Nowak oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk pana Roberta Miszczak.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych Województwa Podlaskiego, instytucje współpracujące z Lasami Państwowymi. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz również brała udział w odbudowie walorów Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń.

Sadzenie lasu odbyło się na terenie leśnictwa Jelonka w miejscu drzewostanu świerkowego, który obumarł na skutek gradacji kornika drukarza i został usunięty. Posadzono 3003 sztuki sadzonek dębowych, 350 sztuk sadzonek klonu i 150 sztuk sadzonek lipy. Sadzonki te były wyhodowane w szkółce w Hajnówce z nasion pochodzących z wyselekcjonowanych puszczańskich drzew matecznych.

Takim niewielkim czynem Gmina Hajnówka przyczynia się do odbudowy Puszczy Białowieskiej.

certyfikat