Na  13 i 14 listopada2020r. zaplanowano dwudniową IV Podlaską Ukraińską Konferencję Naukową. Konferencja miała być przeprowadzona w Hajnówce i w  Bielsku Podlaskim, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia wydarzenie odbyło się on-line. Transmisja była prowadzona na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego na Facebooku.

Głównym tematem IV Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej są losy Podlasia w okresie kształtowania się nowej mapy politycznej Europy na początku XX wieku, czyli po pierwszej wojnie światowej. Okazją ku temu jest 100-lecie sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Celem konferencji jest spojrzenie na Podlasie w szerokim kontekście procesów geopolitycznych w Europie Wschodniej. Ważnym tematem jest obecność na Podlasiu byłych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Dnia 13 listopada o godzinie 9.00 odbyła się Panichida. Złożono też kwiaty przy pomniku żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na starym cmentarzu prawosławnym w Dubinach. Nieczynny od 1935r. cmentarz obok wsi Dubiny jest bardzo ciekawym historycznym obiektem.  Są tu groby Niemców niegdyś pracujących w okolicznych tartakach, Ukraińców, którzy razem z Piłsudskim uczestniczyli w wojnie Bolszewickiej w 1920r., Unitów oraz w największej liczbie okolicznych wyznawców prawosławia. Dzięki inicjatywie mieszkańca Dubin, młodzieży okolicznych szkół, osadzonych w Areszcie Śledczym i sponsorom cmentarz został gruntownie uporządkowany.

konferencja