1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

        OSP Orzeszkowo

        Orzeszkowo 25

        17-200 Hajnówka

 

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

       Samochód specjalny pożarniczy:

 • Marka i model pojazdu: Jelcz 005 ( na podwoziu Star 244) ,
 • Nr rejestracyjny: BHA AJ 84,
 • Rok produkcji: 1989,
 • Wóz w podziale bojowym
 • Ubezpieczenie do 19.03.2021
 • Przegląd do 09.01.2021
 1. Samochód można oglądać w remizie OSP Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka po uprzednim  uzgodnieniu z Wiceprezes –Naczelnik Paweł Czurak telefonicznym pod nr. +48 796 202 035
 2. Szacowana wartość samochodu wynosi 21 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zero złotych).
 3. Ofertę zakupu samochodu w formie papierowej należy przesłać do: 

 OSP Orzeszkowo;  Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
 • odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

 

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi
 • odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 • Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem ponosi kupujący.
 • Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę samochodu zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży kupujący jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu.
 • Zakupiony towar nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 1. Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020 r. o godz.12.00.
 2. Oferta zakupu powinna zawierać proponowaną cenę zakupu, imię i nazwisko, adres, oraz numer telefonu osoby bądź firmy składającej ofertę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
 4. Kryterium wyboru 100% cena
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 1. Sprawę prowadzi Prezes OSP Orzeszkowo Marzena Iwaniuk, tel. +48 600 717 663 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy