Ogłoszony został konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

Oferty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje Pozarządowe. Więcej informacji w załącznikach. Bardzo proszę o promocję wśród Państwa  organizacji pozarządowych.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Departament Organizacji i Kadr

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14

15-097 Białystok

tel: 85 665 48 57

www.wrotapodlasia.pl

 

Pismo do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie konkursu

Pismo do Urzędów Marszałkowskich

Wzór oferty zadania publicznego