Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

 

 • XIX sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2020 r.

   

  • XVIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020 r.

    

   • XVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r.

     

    • XVI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.
      

      

     • XV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.
      • XIV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r.
       • XIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r.
        • XII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

          

         • XI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
          • X sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.
           • IX sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.
            • VIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 maja 2019 r.

Więcej o: Transmisje sesji Rady Gminy Hajnówka

ugh

Wyniki głosowania w drugiej turze w gminie Hajnówka

w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 lipca 2020

 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/200506

 

Załącznik do uchwały Nr     /    /19
Rady Gminy   Hajnówka
z dnia                2019 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Więcej o: Roczny Program Współpracy Gminy...

Zarządzenie Nr 93/19
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 18 września  2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Więcej o: ZARZĄDZENIE NR 93/19 WÓJTA GMINY...

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

Więcej o: Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego...