Wykres kołowy

Elementem komplementarnym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.

Mapa obszaru Gminy Hajnówka

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Obszar Gminy wpisany na listę dziedzictwa UNESCO

Gmina Hajnówka jest regionem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory środowiska przyrodniczego oraz obiekty dziedzictwa kulturowego.