szkolenie rolnik

ARiMR w Hajnówce zaprasza na bezpłatne szkolenia dla rolników na temat: "Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2019"

Dnia 14.02.2019 r. w SP Nowokornino odbyły się Walentynki. Z tej okazji każdy uczeń, który miał na sobie czerwony element garderoby nie był w tym dniu pytany. Dodatkowo zorganizowana została "poczta walentynkowa", a osoby z największą ilością kartek zostały wybrane Królem i Królową. Wszyscy uczniowie pięknie udekorowali szkołę wykonując m.in. serca z papieru.  

W piątek, 21 grudnia 2018 r., dzieci z SP w Nowokorninie zakończyły akcję charytatywną, której celem było przygotowanie paczek ze słodyczami dla 17 dzieci z Domu Dziecka w Białowieży.

Akcja zorganizowana przez SK PCK, była darem serca całej naszej społeczności szkolnej, przede wszystkim uczniów, ale też nauczycieli i pracowników obsługi.       

 Szkoła Podstawowa w Dubinach znalazła się w gronie 50 szkół z 5 województw, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów,  rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.
I etap projektu realizowany był w naszej szkole podczas pierwszego tygodnia  ferii zimowych w dniach 21-25 stycznia 2019 roku.

     29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży.

    Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej.