W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
w ramach obchodów jubileuszowych,
Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”
przy Szkole Podstawowej w Dubinach
serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału
w I  Konkursie Plastycznym  pt.
„Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”
pod patronatem Wójt Gminy Hajnówka
Lucyny Smoktunowicz

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • wspomaganie rozwoju społeczno-patriotycznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych
 • budowanie wrażliwości na piękno ojczystej przyrody, szacunku do symboli narodowych,  tradycji i kultury polskiej
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych dzieci
 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci

Organizator konkursu:

Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach 

ul. Główna 1 B

17-200 Hajnówka

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4-letnie  oraz 5 – 6-letnie.
 • Tematem pracy jest szeroko pojęta Polska - nasza ojczyzna oraz symbole narodowe.
 • Technika wykonania prac – płaska, dowolna (bez materiałów sypkich).
 • Format A3 lub A4.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę:
 1. imię i nazwisko, wiek autora pracy,
 2. nazwa i dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu,
 3. e-mail placówki
 4. imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca,
 5. podpisane przez rodzica oświadczenie
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej przedszkola oraz podczas wystawy prac w naszej placówce oraz poza nią. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu.  
 • Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana również podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 03.06.2018r. oraz imprez organizowanych przez Gminę Hajnówka.
 • Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać max 6 prace.
 • Prace konkursowe będą oceniane przez niezależną Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
 • Komisja Konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość.
 • W konkursie przyznane zostaną: I, II i III miejsce w kategorii dzieci 3 - 4-letnich oraz I, II i III miejsce w kategorii dzieci 5 - 6-letnich, a także wyróżnienia.
 • Dyplomy i upominki dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie a nauczyciele podziękowania w wersji elektronicznej.

Prace należy przesyłać pocztą w terminie do 24 kwietnia 2018 r. na adres:

Punkt Przedszkolny „Kraina Radosnych Maluchów”

przy Szkole Podstawowej w Dubinach

ul. Główna 1 B

17-200 Hajnówka

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 • Nadsyłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i nauczyciela na potrzeby wyżej wymienionego konkursu. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2018 r.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs:

Henryka Blicharz, Dorota Kiersnowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy, życzymy wielu ciekawych pomysłów!
 

Załączniki

Metryczka:

 1. Imię i nazwisko autora....................................................................
 2. Wiek................
 3. Nazwa przedszkola/szkoły……………….........................................
 4. Adres i telefon przedszkola/szkoły....................................................
 5. 5.E-mail:.................................................................................................
 6. Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca…………………………………………

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na publikacje na wystawach pokonkursowych w placówce i poza nią  pracy mojego dziecka zgłoszonej do konkursu plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny”. W związku z wymogiem umieszczenia danych osobowych mojego dziecka w postępowaniu konkursowym oraz ewentualną publikacją pracy zgłoszonej do konkursu - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) - wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i zrealizowania jego celów i treści określonych w regulaminie.

Data                                      podpis rodzica

…………………………..        …………………………………