Drukuj

Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą.

Ojczysta święta mowo!
Niby  łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.
Twój dźwięk przez góry, morza
Łączy i w jedność splata
Wychodźców polskich rzesze
We wszystkich częściach świata.
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona!

                                 L.Staff 

21 lutego 2017 roku obchodziliśmy w Zespole Szkół w Dubinach Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W obliczu postępującego upraszczania polskiej mowy, wulgaryzacji języka, dążenia do jego skrótowości, koniecznością jest propagowanie idei pięknej i bezbłędnej mowy ojczystej. Jak pisał  sekretarz generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. Sławomir Ratajski. „Musimy dbać o nauczanie języka i w języku, tym najbliższym każdemu człowiekowi po to, żeby dać mu możliwość zdobycia na tyle wysokiej edukacji, wiedzy i umiejętności, aby w pełni uczestniczyć w rozwoju społecznym” .

W języku myślimy, w języku zaczyna się miłość do naszej ojczyzny. Nie ma prawdziwego patriotyzmu bez umiłowania polskiej mowy i używania jej w pięknej i starannej formie. To właśnie dlatego w ramach obchodów tego święta uczniowie stanęli w szranki z poprawną polszczyzną.  Mogli pobawić się słowami, sprawdzić swoje umiejętności leksykalne, zagrać w ortograficzne Dobble, zmierzyć się z ortografami, poprawić błędy w popularnych piosenkach. Młodzież przygotowała też piękne plakaty promujące staranną polszczyznę, zadbali o hasła, które zachęcają do używania języka polskiego . Dzieci stworzyły też swoisty dekalog użytkownika języka polskiego:

  1. Cenię piękno języka polskiego.
  2. Sięgam po polską literaturę : czytam ją i rozmawiam o niej.
  3. Dbam o czystość polskiego języka, nie zaśmiecam go niepotrzebnymi zapożyczeniami.
  4. Wiem, że aby wyrazić emocje nie muszę stosować wulgaryzmów.
  5. Codziennie rozwijam swoje słownictwo, umiem więc pięknie wypowiadać się w swym języku.
  6. Znam polską gramatykę i ortografię, dlatego nie kaleczę polszczyzny błędami.
  7. Mój język polski jest wizytówką mego patriotyzmu.
  8. Nie boję się przeciwstawić tym, którzy niszczą język polski.
  9. Myślę po polsku.
  10. Kocham język polski! 

Autor: Monika Michaluk