Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Vis Salutis, zwracam się z uprzejmą prośbą, o pomoc w rozpowszechnieniu informacji, dotyczącej dorocznej konferencji, stanowiącej cykl spotkań prowadzonych od 2016 r., która w tym roku odbędzie się 28.11.2020 r. pod hasłem

,,Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji’’.

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do terapeutów, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli placówek społeczno-kulturalnych oraz reprezentantów świata nauki, a udział w niej jest całkowicie bezpłatny.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wspomóc nas tak, aby konferencja objęła swym zasięgiem jeszcze szersze grono osób zainteresowanych poruszaną na niej tematyką psychoterapii w edukacji.

W tym roku, w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną i technologizacją życia zdecydowaliśmy, że zarówno ta, jak i kolejne edycje konferencji będą emitowane na naszym kanale YouTube.

W załączniku pozwoliłam sobie zamieścić agendę konferencji wraz z oficjalnym pismem.

Pełne informacje o konferencji znajdują się natomiast na naszej stronie internetowej pod linkiem:

https://vissalutis.pl/o-nas/konferencje/konferencje-2020/

 

Z poważaniem,

Fundacja Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź

KRS: 0000542091 NIP: 7292707186

vissalutis.pl / tel. 888-960-980

                

Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą ,,Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna skłoniła nas wszystkich do poszukiwania nowych dróg komunikacji i jednocześnie uświadomiła fakt narastającej technologizacji życia. Postanowiliśmy zatem od tego roku przenieść naszą konferencję na nasz kanał  YouTube.

Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej tradycji konferencja, trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

 

10:00 – Otwarcie konferencji.

10:10 – Prężność w obliczu traumy. Mechanizmy i czynniki rozwojowe wobec negatywnych doświadczeń dzieciństwa.
 – dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK / Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja Vis Salutis

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii uzależnień, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

10:40 – Opiekun przewlekle chorego seniora – od dezintegracji do integracji w czasie pandemii.
– dr Maria Rogiewicz / Fundacja Vis Salutis

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, psychoonkolog (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Certyfikowany trener Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Kierownik autorskich studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie i we Wrocławiu. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

11:10 – Wyrwani z niewoli. Pedagogika cyrku i inne twórcze metody pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem.
 – Karol Domagała / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku

Psycholog, psychoterapeuta. Na co dzień pracuję z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Przeprowadza szkolenia dla rodziców, nauczycieli i pedagogów dotyczące pracy z młodzieżą.

11:40 – Programy pomocy online dla osób nadużywających alkoholu.
– Jadwiga Fudała / PARPA, Fundacja Vis Salutis

Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej i Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania oraz Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis.

12:20 – Psychoterapia online w czasie pandemii.
– Janusz Bachmiński / Fundacja Vis Salutis

Kierownik Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego); nauczyciel dyplomowany. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii i Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu.

12:45 – Widzieć więcej – refleksje z pracy terapeutycznej on-line z parami i rodzinami.
– Małgorzata Kowalczyk-Ziętek / Fundacja Vis Salutis

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym oraz egzystencjalnym. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

13:10 – W pułapce myśli, myśli w pułapce.
– dr Andrzej Śliwerski / Uniwersytet Łódzki, Fundacja Vis Salutis

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną (przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych). Adiunkt w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

13:30 – Dwuznaczność odosobnienia.
– Rafał Pniewski / Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, Fundacja Vis Salutis

Lekarz psychiatra, psychoterapeuta psychoanalityczny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej), analityk grupowy IAGR “Rasztów”. Członek PTP, IAGR, PTPP, ISPHS, prezes Stowarzyszenia Łódzki Inkubator Psychoanalityczny. Dydaktyk w Szkole Psychoterapii Vis Salutis.

14:10 – Zakończenie konferencji.

Zapraszamy!