Od początku grudnia 2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez Koła jak i Samorządy, które dostrzegły w niej wiele korzyści dla rozwoju gmin i lokalnych społeczności.

Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz zorganizowała osiem spotkań z kobietami z terenu Gminy. Zalety oraz korzyści działalności Kół Gospodyń Wiejskich według nowych zasad przybliżyła Pani Laura Kozowska.

Podkreśliła przy tym, że nareszcie docenione zostało ogromne zaangażowanie i pomoc, którą lokalnym społecznościom niosą KGW. To one bardzo często prowadza działalność społeczno-wychowawczą, oświatowo-kulturalną, dbają o rozwój lokalnej kultury i tradycji, lecz dotychczas nie znajdowały należytego wsparcia i docenienia.

Dotychczas na terenie Gminy  Hajnówka działały Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie i Dubinach. Natomiast jako pierwsze koło wg zasad nowej Ustawy zostało założone przez Panie z Nowoberezowa – Koło Gospodyń Wiejskich „BEREZOWIANKI”.