pomoc prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

pies

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2020 rok" rusza nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji skierowany do właścicieli psów i kotów , zamieszkujących na terenie Gminy Hajnówka.  Akcja realizowana jest przy częściowym dofinansowaniu zabiegów sterylizacji przez Gminę Hajnówka w wysokości  50% kosztu zabiegu u kotów i psów, pozostałe 50% ponosi jego właściciel.

 

Warunki udziału w programie:

  • Złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku wraz z załącznikami, tj.: dokumentami potwierdzającymi prawo do zwierzęcia.
  • Pozytywna weryfikacja danych we wniosku w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.
  • Opłata w wysokości 50% kosztu zabiegu w Gabinecie Weterynaryjnym.
  • Jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie za zabiegi wykonane maksymalnie dwóm zwierzętom rocznie płci żeńskiej.

 

WAŻNE

Po otrzymaniu skierowania z Urzędu Gminy, należy zgłosić się w ciągu 30 dni do wskazanego gabinetu weterynaryjnego i uzgodnić termin zabiegu. Sam zabieg należy wykonać w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia skierowania, przy czym wykonanie zbiegu nie może przekroczyć terminu określonego w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hajnówka na 2020 rok"  czyli do 30 listopada 2020r. Po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania skierowania, staję się ono nieważne i nie stanowi podstawy do dofinansowania kosztów zabiegu.

UWAGA: Właściciele zwierząt nie otrzymają zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi sterylizacji wykonane bez skierowania z Urzędu lub przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Gminy Hajnówka do 30 listopada 2020r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu.

 

Placówka weterynaryjna:

  • Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka;

tel. 600-625-503, 85 682-42-23

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 45 lub telefonicznie pod numerem telefonu 85 682-25-00 wew. 22

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI PSA/KOTA*

OŚWIADCZENIE

Adopcje psów

Psy pochodzące z naszej gminy, a przebywające w schronisku przeznaczone są do adopcji. Psiaki marzą o znalezieniu nowych domów. Mogą stać się Twoim przyjacielem oraz dzielnie strzec Twojego podwórka. Jeśli jesteś świadom obowiązków związanych z wzięciem czworonoga pod swój dach i jesteś zainteresowany adopcją któregoś z nich prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Hajnówce.