bele słomy

Dane sołtysów z gminy Hajnówka (kadencja 2014-2018)

L.p. Wieś sołecka Nazwisko i imię Adres do korespondencji Telefon/Faks
1. Bielszczyzna
gmina Hajnówka
Janiuk Łukasz Bielszczyzna 3 530 858 632
2. Borek Maciuka Ewa Borek 4 502 657 881
3. Borysówka Jakoniuk Jan Borysówka 15 85 686 31 15
4. Chytra Gierman Bazyli Chytra 58 511 983 875
5. Czyżyki Niczyporuk Władysław Czyżyki 36 85 686 44 53 , 504 229 187
6. Dubicze Osoczne Golonko Barbara Dubicze Osoczne 75 601 285 390
7. Dubiny Sacharczuk Grażyna Dubiny, ul. Główna 78 509 610 077
8. Kotówka Siegień Paulina Kotówka 40 666 845 231
9. Lipiny Jakubowska Katarzyna Lipiny 46 A 509 221 486
10. Łozice Patejuk Roman Łozice 2a 856 853 162
11. Mochnate Golonko Michał Mochnate 11 798 473 852
12. Nowoberezowo Chrościelewska Maria Nowoberezowo 7/9 514 431 436
13. Nowokornino Woroniecka Alina Nowokornino 69 515 683 835
14. Nowosady Sokołowski Stanisław Nowosady 72 504 166 825
15. Orzeszkowo Owerczuk Agnieszka Orzeszkowo 86B 698 295 243
16. Pasieczniki Duże Kraśko Jan Pasieczniki Duże 25 85 685 31 96 , 510 828 395
17. Postołowo Daniluk Agnieszka Sawiny Gród 24A 664 157 020
18. Progale Mirosław Borowik Progale 14 515 234 850
19. Puciska Michalczuk Jarosław Puciska 13 85 683 26 35 , 505 364 638
20. Rzepiska Sajewicz Jan Rzepiska 3 518 960 569
21. Stare Berezowo Charytoniuk Nadzieja Stare Berezowo 155 85 686 88 89 , 692 053 375
22. Topiło Sawczuk Nina Topiło 9 85 685 31 84 , 785 225 981
23. Trywieża Sołowianiuk Konstanty Trywieża 54 516 334 395
24. Wasilkowo Niczyporuk-Szyło Jan Wasilkowo 1 85 686 31 01 , 663 610 033
25. Wygoda Zieniuk Sławomir Wygoda 6 696 931 991